No posts to show
About

Lustiga Huset är en besöksattraktion på Gröna Lund som ursprungligen byggdes 1917. Huset innehåller snäva rum, vinklade korridorer, snurrande golv med mera. Besöket avslutas med en tur på "flygande mattan", som tar besökaren cirka 15 meter ner längs en bana i en tunnel.